Om LBF Stavanger, og våre tjenester

car
LBF Transport, er en transportsentral som ble etablert i 1952. LBF Transport er medlem i Transport Forum og driver med transport og terminal/lager virksomhet. LBF Transport eies av 12  andelshavere, og alle driver sine egne biler. Enkelte eiere har flere biler. Bilparken består av 20 biler, små lift biler med og uten kjøl, store lift biler med og uten kjøl/frys, med og uten boggi, kranbiler, bil og henger og semitrailere.
Våre sjåfører har ADR kompetanse på stykkgods og radioaktivt materiale. Hovedparten av vår virksomhet foregår i Rogaland. Vår kundemasse er spredt innenfor de fleste næringene.
Vi påtar oss også Express-oppdrag over HELE landet samt ellers i Europa! Vi påtar oss alle typer transportoppdrag. Vi kan tilby  innendørs lagring av alle typer gods, unntatt kjøle-  og frysevarer. Vi har god lagringskapasitet.
LBF Stavanger har 24-timers døgnvakt 365 dager i året og påtar oss de fleste oppdrag.