Om oss

Velkommen til LBF Transport SA!

LBF Transport, er en transportsentral som ble etablert i 1952. LBF Transport er medlem i transport forum og driver med transport og terminal/lager virksomhet. LBF Transport eies av 17 andelshavere, og alle driver sine egne biler. Enkelte eiere har flere biler. Bilparken er av nyere dato og består av 25 biler, små lift biler med og uten kjøl, store lift biler, med og uten boggi, kranbiler, bil og henger og semitrailere.

Våre sjåfører har ADR kompentase på radioaktiv og eksplosiver. Hovedparten av vår virksomhet foregår i Rogaland, men vi har også flere ukentlige avganger til sør- og Østlandet. Vår kundemasse er spredt innenfor de fleste næringene.

Vi påtar oss også Express-oppdrag over HELE landet samt ellers i Europa! Vi påtar oss alle typer transportoppdrag. Vi kan tilby både innendørs og utendørs
lagring av alle typer gods.Vi har god lagringskapasitet.

Lastebilformidlingen har 24-timers døgnvakt.
365 dager i året og påtar oss de fleste oppdrag.

Ansatte

Det «vanskelige» er en bagatel
Det «umulige» er en utfordring
Det «helt håpløse» tar bare litt lenger tid